Gratis verzending vanaf 45 euro + cadeau!

Privacy verklaring

Privacy policy:

Murtadi, huidverbetering gevestigd in Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Murtadi huidverbetering
Borneostraat 19
8022 PA Zwolle
0636592409
info@murtadi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Murtadi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@murtadi.nl. Wij verwijderen deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Murtadi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Murtadi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Murtadi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Murtadi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Murtadi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Murtadi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens zelf doen in je accountoverzicht. Klik hiervoor op de knop “mijn gegevens” en volg de stappen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Murtadi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@murtadi.nl

 

Klachtenprocedure:

Bij Murtadi staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om het beste resultaat te behalen en de beste service te verlenen. Alle klachten nemen wij uiterst serieus, omdat uw goede ervaring ons veel waard is en wij ons altijd willen blijven verbeteren.

Mocht het voorkomen dat u een klacht heeft en u kunt er voor uw gevoel niet samen uitkomen met Murtadi, de betreffende behandelaar of iemand van het personeel, dan heeft Murtadi een heldere klachtenprocedure. Uw klacht zal altijd in behandeling worden genomen. We zullen er te allen tijde alles aan doen om samen met u tot een oplossing te komen.

Het allerliefste gaan we met u in gesprek (bij voorkeur persoonlijk en anders telefonisch of per mail) over datgene waar u niet tevreden mee bent. U kunt daarmee ook anoniem een klacht kenbaar maken of een verbetersuggestie doen. Er kan een mail verstuurd worden naar: info@murtadi.nl Binnen één week proberen wij de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Wij hopen dat een officiële klachtenafhandeling niet nodig is. Misverstanden en miscommunicatie zijn meestal de oorzaak van de klacht. Wij willen er graag alles aan doen om dit te voorkomen.